INTERNET GURU
वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, व्यावहारिक, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक जीवन सोपे होण्याकरिता

मराठीतून इंटरनेट शिकविण्यासाठी येत आहे... इंटरनेट गुरु ! तेंव्हा तयार राहा.
संपादक / मालक / प्रकाशक : भागवत पवार, पुणे. मोबाईल : 9975769299, 9371102678 ईमेल : editor@internetguru.net.in